Lectoescriptura

Aquesta activitat va dirigida a alumnes de P5 fins 3r de primària que necessiten un reforç addicional a l´escola per assolir continguts que són totalment nous per a ells/elles.L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l’educació primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats.

Què es treballa? Iniciació a la lectura, a l´escriptura, fluïdesa lectora, comprensió lectora.
Grups: els grups són de sis alumnes agrupats per edats similars.
Nivells: P5, 1r, 2n, 3r de primària.

Llegir per aprendre

L’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge i tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura com a instrument d’aprenentatge en totes les àrees del currículum.

Close Menu