Logopèdia

Oferim aquest servei per tractar diferents problemes del llenguatge, la parla i la veu. Les sessions són individualitzades, tenint en compte l’entorn natural de cada infant.

Estem especialitzats en el tractament de:

  • Dislàlies (dificultats en l’articulació dels sons de la parla)
  • Retards de parla (retard en l’adquisició de sons de la parla)
  • Retards i transtorns del llenguatge (retard en l’adquisició del llenguatge)
  • Disfonies (alteració de la qualitat de la veu)
  • Disfèmies (transtorns de la fluïdesa de la parla)
  • Transtorns de l’aprenentatge del llenguatge escrit (dificultats de lectura i escriptura)
  • Deglució atípica
Close Menu