reeducacions psicopedagògiques

Una reeducació psicopedagògica és una intervenció clínico-educativa, individual i específica dirigida a millorar el rendiment acadèmic, l’actitud i la motivació davant les tasques escolars, l’adaptació escolar i la millora de l’autoestima acadèmica.

Oferim aquest servei a infants i joves per tal de tractar i ajudar en les seves dificultats d’aprenentatge quan un alumne no adquireix les habilitats pròpies i necessàries  a l’hora d’executar exercicis propis del seu nivell escolar. És convenient que nen o aquesta nena rebi el correcte tractament psicopedagògic, ja que la lectura, l’escriptura i el càlcul són instruments bàsics que ens permetran assolir els posteriors aprenentatges.

En què us podem ajudar?

En aquest marc treballem reeducacions psicopedagògiques per donar l’ajuda adequada i, també, treballem conjuntament amb la família per tal assessorar-los i ajudar-los. Mantenim, alhora, una comunicació amb l’escola per tal de fem un bon seguiment.

  • Trastorn de l’Aprenentatge en lectura i escriptura
  • TDAH-TDA
  • Discalculia i disortografia
  • Manca d’estratègies o tècniques d’estudi

Per què és important realitzar un diagnòstic?

Les dificultats relatives a l’aprenentatge poden tenir diferents causes, d’aquesta manera esdevé necessari l’establiment d’un bon diagnòstic que valori els diferents aspectes que incideixen a l’aprenentatge (habilitats cognitives, lateralitat, alteracions emocionals, aprenentatges instrumentals), i així poder establir el tractament més adient i adequat per a cada infant i per cada jove.

Aquest diagnòstic ens ajuda a determinar els diferents graus de dificultats i a establir les necessitats individuals de cadascú.

Close Menu