Reforç Escolar

El nostre principal objectiu és  ajudar  a l’alumne a  assolir els coneixements segons les seves necessitats personals, facilitant-li tot el nostre suport. Acompanyant-lo en la seva tasca diària per tal que pugui aconseguir els seus objectius amb èxit. Per tant, facilitem les eines necessàries perquè millori i augmenti el seu rendiment acadèmic i la seva autoestima. 

En què us podem ajudar?

  • Recolzament i classes de reforç en totes les matèries de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.
  • Estudi assistit.
  • Recolzament en els deures.
  • Tècniques d’estudi.
  • Lectoescriptura i càlcul pels més petits.
  • Preparació a la selectivitat: accés via PAU.
  • Preparació de proves específiques (proves de nivell, proves d’accés…)
  • Classes de reforç, tallers i activitats en les vacances d’estiu.

Oferim sessions en grup, en grup reduït o individuals.

Close Menu